ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ


manage cookie settings